Agilityvalmennus


Olen valmistunut Suomen Agilityliiton agilityvalmentajan vuosikurssilta 2016-1017 ja toiminut seurassani Hukka-Putki ry:ssä koulutusohjaajana vuodesta 2013 alkaen. Koska seuratoiminta on lähellä sydäntäni, koulutan edelleen aktiivisesti Hukka-Putkessa ja lisäksi toimin seurassani koulutustoimikunnassa ja koulutusvastaavana.

Suomen Agilityliiton liittokouluttajana minulle on oikeudet kouluttaa agilityn koulutusohjaajakursseja. Sivutoimisena yrittäjänä toteutan yksityistä valmentamista ja workshoppeja eri aihepiireihin liittyen.

Valmentamisen ideologia

Niin valmentajana, kouluttajana kuin kisaajanakin minusta on tärkeää pyrkiä kehittämään itseään jatkuvasti. Elämä on ikuista oppimista ja pyrin edesauttamaan sen toteutumista etsimällä aktiivisesti uutta tietoa eri aiheista ja harjoittamaan tieto-taitojani monipuolisesti.

Agilityssa viime aikoina oma kiinnostukseni on enenevässä määrin ollut koirien kouluttamisessa. Eläinten kouluttamisessa pohjaan tekniikkani vahvasti positiiviseen vahvistamiseen ja eläinlähtöiseen lähestymistapaan. Agilitymaailmassa minua ovat tällä saralla inspiroineet erityisesti Susan Garrett ja Silvia Trkman, joiden toimintaa seuraan edelleen aktiivisesti.

Agilityn valmentamisen tai minkä tahansa kouluttamisen tulee minusta olla hauskaa, miellyttävää ja "ihan parasta" niin koiralle kuin ohjaajallekin! Näin motivaatio ja itseluottamus kehittyvät ja säilyvät, ja mahdollistavat tehokkaan oppimisen.

Toinen tärkeä seikka kaikessa tekemisessä on yksilölähtöisyys: se mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi toiselle. Agilityssa lajina arvostan ennen kaikkea sitä, että se on niin valtavan monipuolista ja sitä voidaan toteuttaa niin monella eri tavalla!